Školenia a vzdelávanie

Jasplastik - O spoločnosti - Školenia a vzdelávanie

Zoznam školení:

Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov spoločnosti JASPLASTlK-SK spol. s r.o. (JASPLASTIK - Tlačová správa, JASPLASTIK - inzerát, Jasplastik - príklady dobrej praxe)