Produkcia

Jasplastik - Produkcia
Spoločnosť Jasplastik-Sk sa zameriava na lisovanie plastov a ich následnú upravu, výrobu expandovaného polystyrénu (EPS), tampónovanie (tampo-printing) a montáž. Jednotlivé činnosti sú popísané na samostatných stránkach.

Činnosti vykonávané firmou Jasplastik-SK