Lisovanie plastov

Jasplastik - Produkcia - Lisovanie plastov
V súčasnosti máme 52 lisovacích strojov, ktorých kapacita je v rozmedzí 40 - 2300 ton. Používame stroje od firiem Engel (Rakúsko) a Mitsubishi (Japonsko). lisovanie plastov - výrobná hala Jasplastik

Vyrobené TV panely

LCD TV Samsung TV Samsung TV Sony Lisovanie plastov LCD TV

Zoznam našich strojov na lisovanie plastov.

Engel DUO 11050/1500
Engel DUO 11050/1500
Engel DUO 16050/1700
Engel DUO 5550/1100
Engel DUO 7050/1100
Engel DUO 11050/1100
Engel ES DUO 11050 / 1500
Engel ES 10000 / 1500 DK
Engel DUO 16050/1700
Engel DUO 11050/1500
Engel ES 4550 / 750 K-V
Engel ES 5550 / 900 K-V
Engel DUO 4550/750
Engel ES 4550 / 700 DUO
Engel ES 4550 / 600 HL ( 500)
Mitsubishi 650 ME II -100DD
Engel ES 3550 / 500
Mitsubishi 450 ME II -50H
Mitsubishi 290 MS III
Engel ES 2550 / 350 HL
Mitsubishi 350 MEII-35S
Mitsubishi 350 MEII-35S
Mitsubishi 280 MEtII-30H
Engel VC 500 / 120 POWER
Mitsubishi 190 MS 3-15
Engel VC 500 / 120 Focus
Engel VC 330 / 110 TECH
Mitsubishi 50 MEtII -1,5 H
Mitsubishi 50 MEtII -1,5 H
Engel VC 200 / 45 TECH
Engel ES 330 / 75 HL-V
Engel ES 330 / 75 HL-V
Engel ES 7000 / 800 B
Engel DUO 5550/900
Engel DUO 11050/1500
Mitsubishi 230 MEtIII-20H
Engel 3550 / 500
Engel DUO 16050/2300
Engel DUO 11050/1750
Engel DUO 11050/1750
Engel DUO 11050/1750
Mitsubishi 230 Me t II
Mitsubishi 280 Me t II
Mitsubishi 180 Me t II
Engel VC 330 / 80 Focus
Engel ES 1800 / 250 HL-V
Engel VC 330 / 110 TECH
Engel ES 200 / 45 HL-V
Engel ES 200 / 40 HLS
Engel Victory 200 / 80 Tech
Mitsubishi 650 MELL-100DD
Engel E500
Engel DUO 1500 2F CLS
Engel DUO 1700 2F CLS
Engel DUO 1700 2F CLS
Engel DUO 1700 2F CLS
Engel DUO 1700 2F CLS
Engel DUO 2300 2F CLS
Engel DUO 2300 2F CLS